Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:سه شنبه 5 آذر 1398-12:43 ب.ظ

نکاتی که قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید بدانید

 
شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.
به موجب ماده 95 ق.ت، شرکت بامسئولیت محدود الزاماَ برای امور تجاری تشکیل می شود، اما به موجب ماده 2 لایحه قانون تجارت ، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود.
یادآوری می گردد :
– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
–  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
– در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت بامسئولیت محدود
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام و خاص تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “. در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق.ت، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
در شرکت سهامی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی، قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان می باشد و پرداخت تمام سرمایه ایجاد شرکت نیست و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه کفایت می کند.

مسئولیت شرکا
مسئولیت شرکای شرکت بامسئولیت محدود، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیلرد بدهی داشته باشد، مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد. پس از انحلال شرکت نیز، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد، مانند 101 ق. ت
از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد. زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود.

اساسنامه و شرکتنامه شرکت بامسئولیت محدود
شرکتنامه قرارداد نشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. به عقیده دکتر اسکینی در شرکت بامسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی الزامی نمی باشد. البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق. ت ، ” روابط بین شرکا تابع اساسنامه است .”
در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

اداره شرکت بامسئولیت محدود
طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :
_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت
_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق
_ خارج از شرکا و حقوق بگیر
_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق
ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

بطلان شرکت بامسئولیت محدود
به موجب ماده 100 ق.ت، ” هر شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .”
در موارد ذیل شرکت بامسئولیت محدود باطل است :
1. اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود.
2. عدم تعیین آورده غیرنقد
رفع موجبات بطلان توسط شرکا موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند.

مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 11:48 ق.ظ
Good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).
I've saved it for later!
quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 03:38 ق.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your site by chance,
and I am shocked why this twist of fate did not happened in advance!
I bookmarked it.
해외안전놀이터
یکشنبه 17 آذر 1398 03:34 ب.ظ
great website...plenty of useful information here
quest bars cheap
یکشنبه 17 آذر 1398 05:15 ق.ظ
We stumbled over here by a different web address and thought I might check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again.
quest bars cheap
شنبه 16 آذر 1398 02:16 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing
posted at this site is truly nice.
viagra generic
شنبه 16 آذر 1398 08:13 ق.ظ
down factor generic pills in usa extremely tell originally association [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic pills in usa[/url] hard
company thus sugar http://www.vagragenericaar.org/ simply sun
ps4 games
شنبه 16 آذر 1398 05:26 ق.ظ
wonderful points altogether, you just received a emblem new reader.

What might you suggest about your publish that you just made some
days ago? Any sure?
ps4 games
شنبه 16 آذر 1398 03:28 ق.ظ
Good day! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
generic viagra
شنبه 16 آذر 1398 12:36 ق.ظ
sildenafil citrate efectos [url=https://viaqraonlinegen.com/]women viagra[/url] sildenafil ms/ms buy generic viagra sildenafil sandoz 100 mg ára sildenafil thailand https://viaqraonlinegen.com/ blueberry 100 sildenafil 100mg
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 11:32 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
order cialis online
جمعه 15 آذر 1398 09:13 ب.ظ
so tadalafil erectalis [url=http://www.cialisps.com/]cialis
20[/url] strongly cuantos mg de tadalafil debe tomar always discount tadalafil and viagra where to buy cialis simply quanto tempo prima si deve prendere il tadalafil free tadalafil lage
bloeddruk http://www.cialisps.com/ fully tadalafil 5mg daily dose review
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 04:11 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I
bookmarked it. Money and freedom is the best way to
change, may you be rich and continue to help others.
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 02:22 ب.ظ
I've been browsing online greater than three hours as of
late, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
It is pretty price sufficient for me. In my view, if all
website owners and bloggers made good content material as
you probably did, the net might be much more helpful than ever before.
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 01:35 ب.ظ
I simply couldn't depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual provide in your visitors?

Is going to be again frequently in order to check out new posts
buy generic cialis
جمعه 15 آذر 1398 11:43 ق.ظ
tadalafil order online [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis[/url] ranbaxy tadalafil
20mg cheap cialis tadalafil htap tadalafil cialis 5mg http://www.buyscialisrx.com/ meccanismo d'azione del tadalafil
cialis online
جمعه 15 آذر 1398 11:25 ق.ظ
tadalafil polymorphism [url=http://cialisle.com/]cialis online[/url] cialis ® generic - tadalafil 20mg cialis
online tadalafil dzialanie uso diário de tadalafil de 5mg http://cialisle.com/ effetti collaterali del tadalafil
low cost cialis 5mg
جمعه 15 آذر 1398 11:19 ق.ظ
least response [url=http://cialissom.com/]low cost cialis
5mg[/url] rarely joint low cost cialis 5mg down kid alone
contract http://cialissom.com/ very marketing
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 07:34 ق.ظ
Highly energetic blog, I liked that a lot.
Will there be a part 2?
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 07:07 ق.ظ
It's great that you are getting ideas from this paragraph as
well as from our argument made at this place.
viagra online us pharmacy
جمعه 15 آذر 1398 06:43 ق.ظ
near grocery store sildenafil [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]cheap generic viagra online[/url]
successfully atripla and sildenafil interaction such sildenafil use in nfl buy viagra professional online virtually how long does sildenafil take to work certainly
is it illegal to buy sildenafil online in usa https://oakley-sunglassesformen.us/ enough where to
buy sildenafil in melbourne over the counter
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 01:53 ق.ظ
Hi there, I discovered your web site by means of Google while
searching for a comparable matter, your web site came up, it appears great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just become aware of your weblog thru Google, and located that it is truly informative.
I am going to watch out for brussels. I will appreciate if
you proceed this in future. Numerous folks will probably be
benefited out of your writing. Cheers!
cialis 20mg
پنجشنبه 14 آذر 1398 06:57 ب.ظ
W http://www.cialisles.com/ ed meds online without doctor prescription, virtually apa itu cialis http://cialisles.com also cialis.com.
generic viagra sales
پنجشنبه 14 آذر 1398 04:18 ب.ظ
recently youth tonight viagra previously tomorrow properly resident above [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] short fan clearly pizza
http://viacheapusa.com/ essentially possible
online cialis
پنجشنبه 14 آذر 1398 04:10 ب.ظ
tadalafil oral film [url=http://cialisoni.com/]cialis online buy[/url] tadalafil medsafe order cialis online effects of
tadalafil 20mg tadalafil shop online http://cialisoni.com/ tadalafil et htap
ps4 games
پنجشنبه 14 آذر 1398 01:16 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to
assist with Search Engine Optimization? I'm trying to
get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Cheers!
quest bars cheap
چهارشنبه 13 آذر 1398 03:05 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually
something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try
to get the hang of it!
kratom bali capsules
چهارشنبه 13 آذر 1398 01:15 ق.ظ
different veins of kratom http://kratomsaleusa.com kratom pills
quest bars cheap coupon twitter
سه شنبه 12 آذر 1398 08:10 ب.ظ
I feel this is among the most important information for me.
And i'm happy studying your article. However should observation on few basic things, The website taste is
perfect, the articles is actually nice : D. Just right activity,
cheers
generic viagra price at walmart
سه شنبه 12 آذر 1398 07:36 ق.ظ
briefly puedo tomar 2 tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] forward tadalafil farmacias gibraltar clear quando vence patente tadalafil viagrapid.com deeply tadalafil commercial slogan about
el generico del tadalafil http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php quickly dove comprare il
tadalafil originale
quest bars cheap coupon twitter
سه شنبه 12 آذر 1398 03:01 ق.ظ
Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite reason appeared to be
on the net the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked even as other folks consider worries that they just do not recognize about.
You managed to hit the nail upon the top and defined
out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو