Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-03:45 ب.ظ

آشنایی با ثبت شرکت های تجاری رایج در ایران

در مقاله قبلی با تعریف ثبت شرکت و شرح مختصری از انواع شرکت های تجاری هفتگانه رایج در قانون تجارت ایران اشنا شدیم .دانستیم که ثبت شرکت از اهمیت ویژه ایی برای شروع یک فعالیت اقتصادی برخوردار می باشد و به کسب و کار رونق و اعتبار خواهد بخشید، لکن برای راه اندازی شرکت در ابتدا باید بدانید کدام یک از انواع شرکت های تجاری برای هر نوع کسب و کار ، روابط بین شرکاء و همچنین مخاطبین کسب و کار راه اندازی شده، مناسب می باشد. بدین جهت در ابتدا می بایست اطلاعات کافی در ارتباط با انواع شرکت های تجاری،مزیت ها، محدودیت ها، تفاوت ها و شباهت های آنها داشته باشید:
انواع شرکت های هفت گانه تجاری عبارتند از:
-1شرکت سهامی2- شرکت تضامنی 3- شرکت با مسئولیت محدود 4 – شرکت نسبی 5- شرکت تعاونی  6- شرکت مختلط سهامی  7- شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت سهامی :
این نوع شرکت که معمولا برای ثبت شرکت های مهم و بزرگ انتخاب می شود ، تقسیم سرمایه در آن به صورت تبدیل سرمایه به تعدادی سهام با ارزش و یکسان است و شرکا که در این نوع شرکت به آنها سهامدار گفته می شود، می توانند با خرید هر تعداد سهام  به مبزان همان سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند همچنین فعالیت های یک شرکت سهامی بر مبنای سه بخش است :
بخش تصمیم گیرنده     بخش اجرایی      بخش ناظر
بخش تصمیم گیرنده :در مجامع سهامداران که با حضور سهامداران تشکیل می شود .معرف این بخش است .مجموعه هایی که برای تصمیم گیری در امور مختلف شرکت عبارتند از – مجمع موسس . مجمع عمومی .مجمع فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده.
بخش اجرایی :در شرکت های سهامی یک گروه از سهامداران و رای انها به عنوان هیت مدیره وظیفه انتخاب (مدیر کل ) را به عهده دارد .
بخش ناظر :سهامداران ناظران و کنترل کنندگان شرکت سهامی هستند انها با رای خود در مجامع قدرت نظارت شان را اعمال می کنند .
شرکت سهامی خود دارای دو دسته بندی می باشد:

    شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص :سرمایه اولیه این نوع شرکت سهامی می بایست به طور کامل توسط موسسین تامین شود ،در غیر این صورت و در صورت تصمیم به فروش سهام به غیر ،انتقال و فروش سهم باید با موافقت مدیران و یا مجمع شرکت انجام پذیرد .
شرکت سهامی عام: در این نوع از شرکت سهامی بخشی از سرمایه اولیه از طریق فروش سهام به مردم و بقیه توسط موسسین یا شرکاء تامین می شود ، بنا بر این هر کس می تواند اقدام به خرید سهام نماید و برای فروش انها هم موافقت دیگرسهامداران الزامی  نیست .بنابراین اصلی ترین تفاوت شرکت سهامی خاص و عام در قابلیت معامله در بازار بور س اوراق بهادار است .
شرکت سهامی خاص که بنا بر توضیحات ارائه شده امکان معامله در بورس اوراق بهادار ندارد اما شرکت سهامی عام ار این امکان برخوردار می باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود  :

شرکت با مسئولیت محدود که شبیه ترین شرکت به  شرکت های سهامی می باشد ، اما با یک تفاوت عمده که در شرکت ها مسئولیت محدود مسئولیت تک تک سهام  گذارن در شرکت محدود به مشروط به میزان سرمایه گذاری انها در شرکت است و نه بیش از آن . بنا براین  اگر داشته های شرکت نتواند پاسخگوی دیون شرکت باشد شرکا به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول می باشند.این مهمترین وجه تشابه این دو شرکت می باشد.اما در رابطه با وجه افتراق  آنها در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت تبدیل به ورقه های سهام نمی شود و به صورت سرمایه باقی می ماند . دیگر تفاوت آن در حداقلتعداد شرکاء می باشد، که برای راه اندازی شرکت سهامی خاص با حداقل سه نفر قابل ثبت می باشداما در شرکت با مسئولیت حضور دو شریک نیز قابل قبول است.بزرگترین مزیت شرکت با مسئولیت محدود این است که هیچ گونه مقدار سرمایه برای آن در نظر گرفته نشده است .لذا با حداقلیا حداکثر سرمایهمیتوان شرکت را ثبت نمود به علاوه الزام قانونی برای ارائه مدارک مربوط به پرداخت سرمایه وجود ندارد .شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های تضامنی ،برای راه اندازی بنگاهای کوچک تجاری مناسب تر است .

    شرکت تضامنی:

در این نوع شرکت که برای ثبت آن باید دقت بسیاری در انتخاب شرکاء و اعضاء صورت گیرد زیرامسئولیت شرکا در شرکت تضامنی بیشتر از سایر شرکت ها است و هر کدام از شرکا ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است.به طور مثالشخصی که مطالبه ایی از یک شرکت ور شکسته تضامنی داشته باشد هر یک از شرکاء در دسترس بدون توجه به میزان سرمایه اولیه مسئول پرداخت دیون می باشند ،مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت بسیار سنگین می باشدچراکه تعهد ات انها محدود به مبلغ سرمایه انها نیست و در صورت لزوم مجبور به پرداخت دیون از اموال شخصی خود می باشند . این مهم ترین وجه افتراق آن  با سایر شرکت ها است .سود شرکت تضامنی نسبت سهم شرکا تقسیم می شود برای ثبت شرکت تضامنی وجود حداقل دو شریک الزامیست . بنا بر موارد اشاره شده شرکت تضامنی بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است .

    شرکت نسبی  :

این شرکت توسط دو یا چند نفر  جهت امورتجارتیوتحتاسممخصوصتاسیس می شود و از نظر ماهیت شبیه به شرکت تضامنی می باشد با این تفاوت که هر کدام از شرکا به میزان در صد سهم خود در سرمایه شرکت مسئول پرداخت مطالبات هستند  بنابر این بر خلاف تضامنی که شرکا  در مقابل کلیه بدهی و تعهدات ان مسئولیت دارند اما در شرکت نسبی هرکس بنابر در صد مالکیت خود می بایست سهمی از کل بدهی های شرکت را بدهد در این نوع شرکت نوع شرکت منافع و سود هم به نسبت سرمایه سرمایه گذاران تقسیم می شود .

    شر کت تعاونی :

شرکت تعاونی با هدف به اشتراک گذاری توانایی اعضاء که هریک به تنهایی قادر به دستیابی به هدف مشترک نمی باشند تاسیس می شود .
در این نوع شرکت به جای سرمایه هر عضو از اعضا نقش اساسی دارند .به طوری که در آن هر عضو بدون توجه به سرمایه آورده دارا یک حق رای است .این نوع شرکت به دو گروه– عام و خاص – تقسیم می شوند: شرکت سهامی  عام  که هر کس می تواند به عضویت ان در بیاید و اما شرکت تعاونی خاص تنها از گروه یا صنفی خاص اعضاء را  قبول می کن مانند تعاونی دانشجویان .پزشکان . کارگران و غیره .تعداد اعضای شرکت تعاونی بطور کلی باید – هفت – نفریا بیشتر باشد . که تعداد افراد با توجه به نوع شرکت تعاونی و سرمایه اولیه می تواند متغیر باشد.

    شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک به طور دائم شراکت دارند .شریک یا شرکا تضامنی و شرکت سهامی .
شرکای سهامی که سرمایه آنها به صورت سهم تقسیم شده است و طبعا مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه آنهاست.
اما شرکای ضامن که سرمایه آنها به صورت سهم نمی باشد و مسئول تامین تمام دیون شرکت می باشند حتی اگر این دیون بیش از دارایی شرکت باشد. شرکای تضامنی طبعا مسئول و تصمیم گیرنده در اداره شرکت می باشند و سایر شرکاء دارای حق انتخاب مدیران در مجمع عمومی نمی باشند و تنها دارای حق نظارت بر مدیریت شرکت می باشند.
شرکت مختلط غیر سهامی هم دارای  ساختاری  شبیه به شرکت مختلط سهامی می باشد که در هر دو شرکت یک یا چند شریک تضامنی وجود دارد با این تفاوت که در شرکت مختلط غیر سهامی به جای شرکای سهامی شرکا با مسئولیت محدود حضور دارند.
شرکت های تجاری رایج در ایران را برشمردیم و وجوه تشابه و افتراق آنها را بررسی نمودیم. در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با ثبت هر یک از انواع این شرکتها مشاورین زبده ما در ثبت شرکت ایده در خدمت شما هستند و همواره پاسخگوی سولات شما خواهند بود.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


coconut oil why
پنجشنبه 23 آبان 1398 07:59 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of
the highest quality websites on the internet. I'm going to highly recommend this blog!
why coconut oil
پنجشنبه 23 آبان 1398 07:39 ق.ظ
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance
is very much appreciated.
quest protein bar
دوشنبه 6 آبان 1398 06:10 ب.ظ
Hi there, I do think your blog could possibly be
having browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari,
it looks fine however, when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to give you a quick heads up! Other
than that, great blog!
quest bars cheap
چهارشنبه 17 مهر 1398 06:36 ب.ظ
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe all
is presented on net?
minecraft games
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:56 ب.ظ
Thanks very nice blog!
minecraft games
چهارشنبه 13 شهریور 1398 09:23 ق.ظ
Terrific post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Cheers!
minecraft games
چهارشنبه 13 شهریور 1398 12:34 ق.ظ
Hi there! Quick question that's entirely off topic. Do you
know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when browsing from my iphone 4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. With thanks!
quest bars cheap
شنبه 2 شهریور 1398 09:40 ق.ظ
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make
my blog jump out. Please let me know where you got
your theme. Thanks a lot
descargar facebook
یکشنبه 27 مرداد 1398 05:23 ب.ظ
What's up, its nice post concerning media print,
we all be familiar with media is a fantastic source of information.
smore.com
جمعه 4 مرداد 1398 11:14 ق.ظ
I was suggested this web site by means of my cousin. I
am not positive whether or not this post is written by means of him as no one else understand such
precise approximately my difficulty. You are wonderful!
Thanks! plenty of fish natalielise
natalielise
دوشنبه 31 تیر 1398 07:36 ب.ظ
Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
Does running a well-established blog like yours take a
large amount of work? I'm brand new to blogging however I do write
in my diary every day. I'd like to start a blog
so I can easily share my experience and thoughts online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for new
aspiring bloggers. Thankyou! pof natalielise
how to get help in windows 10
دوشنبه 31 تیر 1398 05:36 ق.ظ
Admiring the hard work you put into your website and
detailed information you provide. It's good to come across a blog every once in a while
that isn't the same old rehashed material. Excellent read!

I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
plenty of fish dating site
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:28 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of
the most useful blogs on the internet. I will recommend this
website!
how to get help in windows 10
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:13 ق.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!
Very useful info specially the ultimate phase :) I care for such info a lot.
I was looking for this certain info for a very long
time. Thank you and good luck.
quest bars cheap
پنجشنبه 20 تیر 1398 01:52 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right.
This publish truly made my day. You cann't imagine simply how so much time I had spent for this info!
Thank you!
tinyurl.com
دوشنبه 10 تیر 1398 05:06 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 07:10 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for
آشنایی
plenty of fish dating site
شنبه 1 تیر 1398 03:06 ق.ظ
Excellent blog right here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
I want my website loaded up as fast as yours lol
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 04:03 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be helpful to read through content
from other authors and use a little something from their web sites.
gamefly free trial
سه شنبه 14 خرداد 1398 01:31 ق.ظ
Good post. I'm facing many of these issues as well..
how to get help in windows 10
پنجشنبه 9 خرداد 1398 08:29 ق.ظ
It's very easy to find out any topic on net as compared to
books, as I found this paragraph at this website.
minecraft free download pc
جمعه 27 اردیبهشت 1398 05:20 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem
to get there! Appreciate it
g
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 04:49 ق.ظ
Excellent, what a website it is! This weblog gives helpful
information to us, keep it up.
minecraft
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 06:46 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too. This
kind of clever work and exposure! Keep up the terrific
works guys I've you guys to blogroll.
http://tinyurl.com/yyunybc3
یکشنبه 25 فروردین 1398 10:15 ق.ظ
Hi there, this weekend is nice for me, because this point in time
i am reading this enormous informative post here at my home.
minecraft
جمعه 23 فروردین 1398 02:34 ق.ظ
That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
I've joined your rss feed and stay up for looking for more
of your great post. Also, I've shared your site in my social
networks
minecraft
دوشنبه 19 فروردین 1398 08:41 ق.ظ
Wonderful post however , I was wanting to know
if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Many thanks!
minecraft
پنجشنبه 15 فروردین 1398 06:45 ب.ظ
If you are going for best contents like me, just pay a visit this site everyday since it presents quality contents,
thanks
minecraft
چهارشنبه 14 فروردین 1398 10:55 ب.ظ
What's up to every one, it's genuinely a good for me to pay a visit this web site, it contains valuable Information.
tinyurl.com
سه شنبه 13 فروردین 1398 08:07 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of
a good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو