Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-03:34 ب.ظ

تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده

منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن ، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند مثل این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است . اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های تجاری دیگر اقدام کند. قانون تجارت در برخی موارد سکوت نموده است برای مثال در تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص سکوت نموده است که این سکوت نه دلالت بر اجازه دارد و نه دلالت بر منع دارد بلکه اصلاَ چنین تبدیلی از دید قانون تجارت محال است و چنانچه کلیه شرکاء آن شرکت ها تمایل فعالیت تجاری در قالب نوع دیگری از شرکت های تجاری را دارند، باید بر اساس قوانین موجود نسبت به انحلال شرکت خود مبادرت کنند. چرا که قانونگذار در تبدیل شرکت ها ، مشکلات ناشی از خلط شرکت اول با شرکت دوم را که راهی برای فرار از مسئولیت مدیران ایجاد می نماید پیش بینی نموده است . در برخی از موارد قانون تجارت صراحتاَ تبدیل یک نوع از شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت ها به رسمیت شناخته است زیرا علم داشته که در چنین شرکت هایی راه های فرار از مسئولیت مدیران و شرکاء قابل مسدود کردن است که به ذکر نمونه هایی از آن ها می پردازیم. همچنین علاوه بر مطالعه ی نوشتار فوق، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی می توانید ، تمامی سوالات خود را در این رابطه با مشاورین ثبت ایده نو در میان بگذارید. همکاران ما در این مرکز، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
1. تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام و سهامی خاص نه تنها دارای مشترکاتی هستند بلکه دارای تفاوت هایی هستند که این موجب گردیده تا شرکت سهامی خاص ابتدا بستر تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام مهیا کند که قانونگذار در اصلاح قانون تجارت به صورت کامل به آن پرداخته است و برای آن شرایطی را در نظر گرفته است که این شرایط عبارتند از :

    تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در شق اول ماده 278 مقرر می دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که تبدیل وضعیت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد زیرا موافقت با تبدیل شرکت از وظایف جاری و عادی مجمع عمومی نمی باشد و تصمیمات آن دارای احکام و شرایط فوق العاده و خاص تری است که علی القاعده اخذ چنین تصمیماتی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

    افزایش سرمایه تا حداقل مقرر برای تشکیل شرکت سهامی عام


بند دوم ماده 278 قانون یاد شده مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. بدین شرح که مطابق ماده 5 قانون مذکور سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. بنابراین شرکت سهامی خاص باید برای تبدیل به شرکت سهامی عام ، حداقل پنج میلیون ریال سرمایه سرمایه داشته باشد.

    شرکت سهامی خاص حداقل دو سال سابقه ثبت مثبت داشته باشد.

بند سوم ماده 278 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه ی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. پس باید اول این که دو سال از تاریخ ثبت و تاسیس شرکت گذاشته باشد نه تاریخ تشکیل زیرا مبنای قانون ثبت شرکت بوده است .دوم این که دو تراز خود را با موفقیت در مجمع عمومی تصویب نموده باشد. قانونگذار با پیش بینی این شرایط از سوء استفاده احتمالی شرکت های سهامی خاص که در معرض خطر مالی و ورشکستگی هستند ممانعت به عمل آورد تا به بهانه تبدیل به شرکت سهامی عام توقف خود را در بدهی پوشش ندهند.

    اصلاح اساسنامه سابق مطابق شرایط شرکت های سهامی عام


بند چهارم ماده 287 قانون مذکور شرکت سهامی خاص در حقوق می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اساسنامه آن با رعایت این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. زیرا برخی از خصایص شرکت های سهامی خاص با شرکت های سهامی عام تفاوت دارد و در صورت عدم اصلاح و عدم انطباق اساسنامه سابق با خصایص شرکت سهامی عام ممکن است موجب معطل ماندن ثبت شرکت گردد یا این که حیات شرکت تازه تاسیس را به خطر بیاندازد.
چنانچه شرایط چهارگانه فوق الذکر که مورد تاکید ماده 287 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قرار گرفته وجود داشته باشد. شرایط قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مهیا می گردد حال که شرایط چهارگانه مهیا گردیده است شرکت سهامی باید تشریفاتی را برای تبدیل به شرکت سهامی عام به شرح ذیل طی نماید :
1. ارسال مدارک مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ها
ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
1) اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
2) دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3) صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4) اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
الف) نام و شماره ثبت شرکت ؛
ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
ز) هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
ح) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
ی) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ک) ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
2. ثبت شرکت
مطابق ماده 280 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مورد نیاز ثبت مندرج در ماده 279 قانون مذکور و تطبیق دادن مدارک با قانون مبادرت به ثبت شرکت سهامی عام می نمتید مراتب ثبت شرکت را با هزینه شرکت آگهی می نماید.
نکته : مطابق ماده 281 لایحه مذکور چنانچه سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام کمتر باشد برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد که در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات پذیره نویسی عمومی عرضه نماید که به این منوال اداره ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام با درج تاریخ را صادر خواهد کرد والا شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

    تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی


” ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است. “

    تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی

ماده 198 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
” مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است.”
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


coconut oil where
پنجشنبه 23 آبان 1398 01:24 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's webpage link on your page
at suitable place and other person will also do similar for you.
plenty of fish dating site
دوشنبه 20 آبان 1398 03:32 ب.ظ
At this moment I am going away to do my breakfast,
later than having my breakfast coming over again to read additional news.
coconut oil health benefits
شنبه 18 آبان 1398 12:14 ب.ظ
Hello to every one, the contents present at this web
site are in fact amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.
benefits of coconut oil
شنبه 18 آبان 1398 11:48 ق.ظ
Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply great
and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab
your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.
quest bars cheap tumblr
شنبه 20 مهر 1398 09:08 ب.ظ
It's nearly impossible to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know
what you're talking about! Thanks
quest bars cheap
چهارشنبه 17 مهر 1398 09:23 ب.ظ
What's up, yeah this paragraph is actually pleasant and I have learned lot
of things from it concerning blogging. thanks.
quest bars cheap
چهارشنبه 17 مهر 1398 02:42 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
quest bars cheap
سه شنبه 16 مهر 1398 06:08 ب.ظ
bookmarked!!, I like your site!
minecraft games
دوشنبه 25 شهریور 1398 02:01 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
read this post i thought i could also create comment due to this brilliant
article.
quest bars cheap
یکشنبه 17 شهریور 1398 09:42 ب.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of this blog; this webpage consists of
remarkable and actually good data in favor of visitors.
quest bars cheap
یکشنبه 17 شهریور 1398 05:57 ب.ظ
I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all
webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet will likely be a lot more helpful
than ever before.
minecraft games
پنجشنبه 14 شهریور 1398 03:32 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans
for the long run and it is time to be happy.
I have learn this post and if I may I wish to recommend you some attention-grabbing
issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent
articles referring to this article. I want to read even more things approximately it!
quest bars cheap
شنبه 2 شهریور 1398 07:35 ب.ظ
No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained
over here.
descargar facebook
دوشنبه 28 مرداد 1398 08:36 ق.ظ
Terrific article! That is the kind of information that should be
shared across the net. Shame on Google for not positioning this
submit upper! Come on over and talk over with my web site .
Thanks =)
descargar facebook
یکشنبه 27 مرداد 1398 10:03 ب.ظ
Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed an incredible job. I'll certainly digg it and individually suggest to my friends.
I am confident they'll be benefited from this site.
plenty of fish dating site
سه شنبه 22 مرداد 1398 05:59 ب.ظ
Hi, i feel that i noticed you visited my site so i got here to return the desire?.I'm attempting to find things to improve my website!I guess its adequate to use a few of your ideas!!
pof https://natalielise.tumblr.com
جمعه 11 مرداد 1398 02:08 ق.ظ
Hi Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so afterward you will without doubt take nice
know-how. natalielise plenty of fish
pof
جمعه 11 مرداد 1398 01:34 ق.ظ
I pay a quick visit each day a few web pages and websites to read
posts, however this website presents feature based posts.
smore.com
جمعه 4 مرداد 1398 09:32 ق.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a visit at this
website, and paragraph is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of posts.
pof natalielise
natalielise
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:22 ب.ظ
It's actually a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
plenty of fish natalielise
plenty of fish dating site
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:34 ق.ظ
What's up, yeah this paragraph is truly nice and I have learned lot of things from it concerning
blogging. thanks.
plenty of fish dating site
سه شنبه 1 مرداد 1398 05:39 ب.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS.
I don't know the reason why I cannot join it.
Is there anybody getting the same RSS problems?
Anyone who knows the answer can you kindly respond?
Thanx!!
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 08:04 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I want
to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring
to this article. I desire to read more things about it!
quest bars
پنجشنبه 20 تیر 1398 02:47 ق.ظ
Useful information. Fortunate me I discovered your web site accidentally,
and I am stunned why this accident did not took place in advance!
I bookmarked it.
tinyurl.com
دوشنبه 10 تیر 1398 02:17 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I will revisit yet again since i have book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
continue to help others.
plenty of fish dating site
شنبه 1 تیر 1398 10:54 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
video to make your point. You clearly know what youre talking
about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
be giving us something informative to read?
plenty of fish dating site
شنبه 1 تیر 1398 06:57 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it's time to be
happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!
http://tinyurl.com
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:46 ب.ظ
Thanks for sharing such a nice thinking, post is fastidious,
thats why i have read it fully
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 01:59 ب.ظ
Hi there! I just want to give you a huge thumbs up for the great info
you've got here on this post. I'll be returning to your site for more soon.
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 10:57 ق.ظ
Greate pieces. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've performed a great job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this web
site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو